verzia. 3.0.5
Nový revolučný spôsob alokácie nákladov reagoval na potrebu presnejšie merať a kalkulovať náklady produktov. Úlohou presnejších kalkulácií bolo zistiť, pri akej najnižšej cene sa ešte oplatí produkt vyrábať, resp. ktoré miesta (procesy) v podniku  neúmerne predražujú výrobu. Hlavnou úlohou v kalkulačnom systéme je priraďovanie nákladov podľa reálnych súvislostí. Náklady na výrobok tak vznikajú ako súčet priameho materiálu (surovín, polotovarov a pod.) a nákladov tých aktivít (procesov, výrobných operácií), ktorými výrobok prechádza. Možnosti využitia metodiky ABC (Activity Based Costing) v praxi sa postupne rozširovali. Okrem kalkulácií výrobkov sa s pomocou ABC mesačne sleduje ziskovosť produktov, skutočná ziskovosť zákazníkov a regiónov, ekonomická efektívnosť procesov, atď. Výstupy ABC slúžia ako motivácia obchodníkov a ostatných manažérov, ale aj ako ekonomický monitoring pre ISO 9000, Balanced Scorecard a pod. Metóda sa dá využiť tak vo výrobných firmách, ako aj v sektore služieb či obchodných podnikoch. Dobre zavedené ABC bezodkladne po mesačnej uzávierke poskytuje kalkulácie aktivít a procesov, ziskovosť výrobkov i zákazníkov, a to za bežný mesiac aj kumulatívne.

Podrobnejší popis  Užíveteľska príručka  Download 

Popis verzie MonetABC 3.0.6 Beta   Download verzie MonetABC 3.0.6 Beta


verzia. 1.0
Ponúkame kompletné programové vybavenie pre automatizáciu zmenárenskej činnosti. Ponúkaný programový systém Zmenáreň zodpovedá platnej metodike Národnej Banky Slovenska (NBS). Zmenárenský systém vám umožní: Predaj:Individuálna turistika, Všeobecný (možnosť meniť kurzy), Výlohy (poplatky) hradené v Sk, Rozmieňanie, Vratka – spätná výmena cudzincom.  Nákup:Všeobecný (možnosť meniť kurzy), Turistika – cudzinci, Spätný nákup od občanov Slovenska, Eurošeky vystavené na Sk.  Editor: Správa kurzového lístku, Tlač kurzového lístku, Sadzobník poplatkov. Ďalej: Konverzia šekov na valuty, Storno odpočtu, Opakovaná tlač odpočtu, Kurzový lístok, Stav pokladnice (aktuálny stav zahraničných mien a Sk v pokladnici), Inicializácia tlačiarne, On line kalkulačka pre okamžitú potrebu drobných výpočtov, Uzávierka pokladníc, Kniha valút, Mesačná uzávierka, Ročná uzávierka, Dotácia do trezoru, Odvoz z trezoru, Dotácia do pokladnice, Odvod z pokladnice, Otváranie pokladníc bez nulovania, Nastavenie parametrov, Limit na predaj devízových prostriedkov, atď.

Podrobnejší popis   Download

 

© 2006 INES, a.s.